พระพรหมสิทธิ ได้เมตตาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร แก่เด็กในบริเวณพุทธคยา ประเทศอินเดีย

Last updated: 2016-10-07  | 

พระพรหมสิทธิ ได้เมตตาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร แก่เด็กในบริเวณพุทธคยา ประเทศอินเดีย

พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร แก่เด็ก ในบริเวณพุทธคยา ประเทศอินเดีย


สืบเนื่องจากการเดินทางไปเป็นประธานประกอบพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการ"ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ" ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๘๙ พรรษา 

ศาสนกิจสำคัญอีกประการ คือได้มีโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ ความเป็นอยู่ของประชาชนอินเดีย ที่ตั้งอยู่โดยรอบพุทธคยา ในโอกาสนี้จึงเมตตาเลี้ยงอาหารแก่ชาวบ้านและเด็กซึ่งมีฐานะยากจนในบริเวณนั้นด้วย พร้อมทั้งให้กำลังใจ เสนอแนะนโยบาย ด้านการพัฒนาพื้นที่แก่ผู้แทนชุมชน ซึ่งท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศได้ทำการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ดีขึ้นกว่าความเป็นอยู่แบบเดิม เพื่อพร้อมที่จะรองรับผู้มาแสวงบุญจากทั่วโลก ให้สถานที่สมบูรณ์ ไม่เพียงเฉพาะแต่เมืองพุทธคยาเท่านั้น แต่ในเครือข่ายสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งที่สำคัญ


ซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศ ได้สนองงานคณะสงฆ์ ตามแนวทางรวมถึงพัฒนาบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วย กล่าวคือได้ช่วยดูแล ภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้แสวงบุญโดย ได้รับความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นตลอดจนวัดพระศรีมหาโพธิ์ ที่ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการให้การดูแลต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระเจดีย์พุทธคยา อีกด้วย

-----------------------------------------


โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ 


Powered by MakeWebEasy.com