วัดไทยศูนย์รวมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

Last updated: 2016-09-18  | 

วัดไทยศูนย์รวมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

วัดไทยศูนย์รวมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

วัดไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในต่างประเทศแล้ว และยังเป็นศูนย์กลางภาษาและวัฒนธรรมไทย ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจศึกษาเล่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย

ทางวัดพุทธาราม จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนวัดพุทธาราม เพื่อเป็นศูนย์รวมภาษาและวัฒนธรรมไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยได้ศึกษาเล่าเรียน และเพื่อจะได้มีความผูกสัมพันธ์กันวัดกับบ้าน หรือคนไทยกับชาวต่างชาติที่มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน

วัดพุทธาราม จึงมีพิธีเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย ณ วัดพุทธาราม วาลไวก์ เนเธอร์แลนด์ และพิธีมอบมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมภาษาไทยขึ้นพื้นฐาน โดยมีพระเทพพุทธิมงคล (สวัสดิ์ อตฺถโชโต) เป็นประธาน และพระครูสุตพุทธิรัตน์ (สำรอง วงศ์ใหญ่) เป็นผู้อำนวยการ

 

 

 

-------------------------------------------

 

 

เรียบเรียงโดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ

ข้อมูล/ภาพ: พระมหาวชิระ ไฝ่โสภา

 

Powered by MakeWebEasy.com