พระธรรมทูตอาสาฯ ทำวิจัยพุทธศาสนาพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมให้กำลังใจชาวพุทธ ส่วนวัดสระเกศ เตรียมมอบรถบริจาคโลหิต รพ.ปัตตานี 10 สิงหาคมนี้

Last updated: 2016-08-05  | 

พระธรรมทูตอาสาฯ ทำวิจัยพุทธศาสนาพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมให้กำลังใจชาวพุทธ ส่วนวัดสระเกศ เตรียมมอบรถบริจาคโลหิต รพ.ปัตตานี 10 สิงหาคมนี้

พระธรรมทูตอาสาฯ ทำวิจัยพุทธศาสนาพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมให้กำลังใจชาวพุทธ ส่วนวัดสระเกศ เตรียมมอบรถบริจาคโลหิต รพ.ปัตตานี 10 สิงหาคม นี้พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสครบ 3 ปีแห่งการมรณภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ คณะศิษยานุศิษย์โดยพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ จะมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 1 คัน ให้เหล่ากาชาด รพ.ปัตตานี เพื่อบริการประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาภาคใต้ โดยได้จัดตั้งพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น มีศูนย์กลางการประสานงานพระธรรมทูตอาสาฯ อยู่ที่วัดบูรพาราม ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และมีศูนย์พระธรรมทูตอาสาฯ ประจำ จ.สงขลา สตูล ยะลา และ นราธิวาส มีพระธรรมทูตอาสาฯ ปฏิบัติศาสนกิจ 250 รูป


 

โดยภารกิจหลักของพระธรรมทูต ก็คือ ให้พระธรรมทูตอาสา ออกเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ ออกสำรวจวัด และหมู่บ้านชาวพุทธที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง รวมทั้งช่วยฟื้นฟูประเพณีเก่า ๆ ของชาวพุทธที่หายไปในช่วงเกิดเหตุความไม่สงบ ภายใต้การกำกับของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ก่อตั้งขึ้น โดยได้งบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
 
สำหรับพิธีมอบรถรับบริจาคโลหิต จะจัดในวันที่ 10 ส.ค. นี้ ที่วัดสระเกศ รวมทั้งจะมีพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันครบรอบ 3 ปี แห่งการมรณภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน

 

(พระวิจิตรธรรมาภรณ์)


พระวิจิตรธรรมาภรณ์ กล่าวว่า ส่วนปีนี้จะเน้นให้พระธรรมทูตอาสาฯ ออกไปให้กำลังใจชาวพุทธในพื้นที่ ขณะเดียวกัน สำรวจข้อมูลวัดร้าง จำนวนชาวพุทธ ย้อนหลัง 5 ปี และจะดำเนินการสำรวจต่อเนื่องไปอีก 5 ปี หลังจากนั้น จะมีการทำวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วย-----------------------------------------------

 

เรียบเรียงใหม่โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่า่งประเทศ วัดสระเกศ 

ขอบคุณ: ผู้จัดการ / http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000077533

Powered by MakeWebEasy.com