จาริกวัด จารึกธรรม (วัดภูเขาทอง)

จาริกวัด จารึกธรรม (วัดภูเขาทอง)

จาริกวัด จารึกธรรม


วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

ขอเชิญโรงเรียนต่างๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จาริกวัด จารึกธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ที่สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเรียนรู้หลักการปฏิบัติในการเป็นศาสนิกชนที่ดีในสังคม

------------------------------------------


ติดต่อสอบถาม: 084 900 1439, 090 424 0444

Powered by MakeWebEasy.com