พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณะจารย์ เข้าสักการะอัฐิเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

Last updated: 2016-07-21  | 

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณะจารย์ เข้าสักการะอัฐิเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

บรรยากาศการทำสามีจิกรรมของคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ในเทศกาลเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2559

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณะจารย์ เข้าสักการะอัฐิเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ณ ศาลาการเปรีญ วัดสระเกศ และทำสามีจิกรรมพระพรหมสิทธิ ที่ปรึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Powered by MakeWebEasy.com