พิธีทำสามีจิกรรม ของคณะพระวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ต่อพระมหาเถระในวัดต่างๆ

พิธีทำสามีจิกรรม ของคณะพระวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ต่อพระมหาเถระในวัดต่างๆ

พิธีทำสามีจิกรรม ของคณะพระวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ : คณะพระวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทำสามีจิกรรมแด่
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com