พระพรหมบัณฑิต ได้มอบโล่ห์ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ได้มอบโล่ห์ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ

Last updated: 2016-07-18  | 

พระพรหมบัณฑิต ได้มอบโล่ห์ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ได้มอบโล่ห์ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค 2, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีวันบูรพาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2559

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบโล่ห์ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ แก่ พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิร) เลขานุการเจ้าคณะภาค 10, เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์, หัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com