บันทึกรายการ "Kidsดี ธรรมดี" ช่อง Spring news

บันทึกรายการ "Kidsดี ธรรมดี" ช่อง Spring news

บันทึกรายการ "Kidsดี ธรรมดี"
ช่อง Spring news

น้องเจ้าหนูจำไมในวันนี้คือ 'น้องพลอยใส' สงสัยในหลายประเด็น
โดย มีวุทธ สุเมโธ เป็นผู้วิสัชชนา มีเรื่องอะไรบ้าง และจะตอบว่าอย่างไร .. จะคิดเหมือน รึคิดต่างกัน ส่งความคิดเห็นบอกด้วยนะ

ขอบพระคุณโอกาสจาก พระอาจารย์ขวัญชัย กิตติเมธี เพื่อชีวิตดีงาม
/ เจริญพรชื่นชม น้องพลอยใส และครอบครัว
//เจริญพรขอบคุณ ทีมงานรายการ โยมต่อ โยมกลิ้ง โยมโบ๊ท

// ขอบพระคุณ ท่านพระครูศรีวิรุฬหกิจ เมตตาที่พัก ท่านพระมหาถนัดกิจ และพระมหาสามชัย ดูแลภัตตาหารและจัดโปรแกรมพิเศษ

Powered by MakeWebEasy.com