บันทึกรายการ "Kidsดี ธรรมดี" ช่อง Spring news

Last updated: 2016-07-18  | 

บันทึกรายการ "Kidsดี ธรรมดี" ช่อง Spring news

บันทึกรายการ "Kidsดี ธรรมดี"
ช่อง Spring news

น้องเจ้าหนูจำไมในวันนี้คือ 'น้องพลอยใส' สงสัยในหลายประเด็น
โดย มีวุทธ สุเมโธ เป็นผู้วิสัชชนา มีเรื่องอะไรบ้าง และจะตอบว่าอย่างไร .. จะคิดเหมือน รึคิดต่างกัน ส่งความคิดเห็นบอกด้วยนะ

ขอบพระคุณโอกาสจาก พระอาจารย์ขวัญชัย กิตติเมธี เพื่อชีวิตดีงาม
/ เจริญพรชื่นชม น้องพลอยใส และครอบครัว
//เจริญพรขอบคุณ ทีมงานรายการ โยมต่อ โยมกลิ้ง โยมโบ๊ท

// ขอบพระคุณ ท่านพระครูศรีวิรุฬหกิจ เมตตาที่พัก ท่านพระมหาถนัดกิจ และพระมหาสามชัย ดูแลภัตตาหารและจัดโปรแกรมพิเศษ

Powered by MakeWebEasy.com