คณะครู นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Last updated: 2016-07-18  | 

คณะครู นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

คณะครู นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ( ภูเขาทอง )

วันที่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครู นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
โดยได้เข้าไปกราบลานโพธิ์ กราบรูปเหมือน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสโณ ) อดีตประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งคณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ต่างรู้ถึงเมตตาที่เจ้าประคุณสมเด็จฯท่านมีต่อโรงเรียนการกุศลของวัด เพราะทุกๆปีท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯจะไปร่วมพิธีกับโรงเรียนกุศล และให้โอวาทแก่นักเรียนว่า
" นักเรียน โรงเรียนการกุศล คือ ลูกของพระพุทธเจ้า เพราะ โรงเรียนการกุศลนั้น เกิดจากวัด นักเรียนทุกคนคือทายาทของพระพุทธศาสนา "

จากนั้นได้เข้าไปกราบพระในอุโบสถ โดนมีพระอาจารย์ปัญญา และพระอาจารย์จักรกริช เป็นพระวิทยากรบรรยายความเป็นมาของวัดสระเกศฯ และเล่าถึงจิตรกรรมบนฝ่าผนังอุโบสถ

หลังจากนั้นนักเรียนก็ได้เดินขึ้นยอดภูเขาทองเพื่อกราบพระบรมสารีริกธาตุ และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกในการเดินทางมาวัดสระเกศฯครั้งนี้

ก่อนกลับคณะครู นักเรียน ก็ได้รับประทานอาหารที่คณะ๒วัดสระเกศ โดยมี พระครูสิริหารการ พระอาจารย์โต พระอาจารย์กฤษณะ และพระอาจารย์อีก ๒รูป แม่ครัว โยมมี โยมป้าเจี้ยบ น้องพลอย น้องปิ่น เป็นเจ้าภาพอาหารให้คณะครู นักเรียน โรงเรียนแจ้งวิทยา

ในนามคณะครู นักเรียน โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ต้องขอขอบพระคุณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่อำนวยความสะดวกในการชมทัศนศึกษา ขอบพระคุณพระอาจารย์ปัญญา พระอาจารย์จักรกริช ที่เป็นวิทยากรบรรยาย ขอขอบพระคุณพระครูสิริหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ พระอาจารย์โต พระอาจารย์กฤษณะ พระอาจารย์ และขออนุโมทนากับแม่ครัว โยมมี โยมเจี้ยบ น้องพลอย น้องปิ่น ในดูแลคณะครู นักเรียน โรงเรียนแจ้งวิทยาในการมาทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

อภินนฺโท ภิกขุ
พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้
รายงาน

Powered by MakeWebEasy.com