ค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ณ ‪วัดภูเขาหลง

Last updated: 2016-07-18  | 

ค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ณ ‪วัดภูเขาหลง

ค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ณ ‪วัดภูเขาหลง‬ ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

‪#‎กิจกรรมวันที่‬ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
‪#‎เริ่มด้วย‬ ทำวัตรสวดมนต์ยามเช้าพร้อมเจริญสติภาวนา
‪#‎ส่วนหนึ่งติดตามพระอาจารย์ไปเรียนรู้วิถีไทย‬ วิถีพุทธ ศาสนพิธีภาคปฎิบัติ ด้วยการติดตามพระอาจารย์ออกบิณฑบาต
‪#‎อีกส่วนหนึ่ง‬ เจริญสมาธิด้วยการเดินจงกรม (กายบริหาร ) รอบภูเขาก่อนจะถ่ายภาพหมู่
‪#‎รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ‬
‪#‎ก่อนจะได้ฟังธรรมะบรรยาย‬
‪#‎รับประทานอาหารเที่ยงอย่างมีสติ‬
‪#‎เรียนรู้มารยาทชาวพุทธ‬
‪#‎ไขใจใฝ่ธรรม‬ กับ ถามตอบ วันวิสาขบูชา
‪#‎ทำวัตรสวดมนต์เย็น‬
‪#‎กิจกรรมแสงเทียนแห่งความกตัญญู‬
‪#‎เวียนเทียน‬

‪#‎พักผ่อนอย่างมีสติก่อนกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้เช้า‬

โดย ‪#‎พระธรรมทูตอาสา‬ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
‪#‎พระวิทยากรกลุ่มคลินิกคุณธรรม‬

ภาพ/ข้อมูล : หลวงกวาง พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Powered by MakeWebEasy.com