กิจกรรมอบรมพระนักเขียน ช่วงเช้า ดำเนินกิจกรรมโดย พระมหาประสิทธ์ ญาณปฺปทีโป พระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

Last updated: 2016-07-18  | 

กิจกรรมอบรมพระนักเขียน ช่วงเช้า  ดำเนินกิจกรรมโดย พระมหาประสิทธ์ ญาณปฺปทีโป พระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

กิจกรรมอบรมพระนักเขียน ช่วงเช้า
ดำเนินกิจกรรมโดย พระมหาประสิทธ์ ญาณปฺปทีโป พระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม
แนะนำการเขียนให้กับผู้เข้าอบรม คือ

๑.เทคนิคการหาเรื่อง
๒.ให้เขียนสภาพปัญหา เช่น
- ปัญหาสามเณรไม่เรียนหนังสือ
- ปัญหาครอบครัว
- ปัญหาแม่ค้าขายของ
- ปัญหาการเงิน
- ปัญหาที่เราเห็นในอินเตอร์เน็ต
แล้วลองเขียนดู
๓.ให้เขียนประเด็นปัญหา
- ให้ได้ประเด็นก่อน
- ให้คิดแนวทางการแก้ปัญหา ลองคิดแนวทางการแก้ปัญหา
- ปัญหานี้อย่าแก้ด้วยตนเอง
- ให้เขียนเรื่องอริยสัจ ๔
- ให้แก้ปัญหาด้วยอริยสัจ ๔

Powered by MakeWebEasy.com