ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา นครปฐมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

Last updated: 2016-07-18  | 

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา นครปฐมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ถึงไม่ได้ยินด้วยหู ปากพูดไม่ได้ แต่สัมผัสได้ด้วยภาษากายและภาษาธรรม อนุโมทนาบุญกับคณะครูและลูกศิษย์ที่น่ารักทุกๆคน
ขอขอบคุณภาพสวย ๆ จาก Saritsadee Thaimai
-----------------------------------------------

วันที่ 12 -14 กรกฎาคม 2559
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา นครปฐมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
บรรยายโดยคณะพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม
และวิทยากรพิเศษจากวัดมหาธาตุ และ วัดพระศรีอารย์
โดยมีพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เป็นประธานกลุ่ม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อบรม ณ ห้องประชุมวัดเขานกกระจิบ ต. น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี

Powered by MakeWebEasy.com