ร่วมงานและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระมหาราชัญ ธนวํโส ซึ่งเป็นหนึ่งในพระวิทยากรกระบวนธรรมประจำจังหวัดระนอง ที่ได้มรณภาพ

Last updated: 2016-07-18  | 

ร่วมงานและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระมหาราชัญ ธนวํโส ซึ่งเป็นหนึ่งในพระวิทยากรกระบวนธรรมประจำจังหวัดระนอง ที่ได้มรณภาพ

ความตายเป็นเพื่อนของเรา ความตายอยู่กับเรา

พระครูสิริวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
ที่ปรึกษากลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม / ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ

พระมหา ดร ไกรวรรณ ชินทตฺติโย ปธ 9 (นาคหลวง)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง /รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
รองประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม /หัวหน้าโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรมรุ่น1

พระปลัดสุรศักดิ์ ญาณมุนี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานเครือข่ายพระวิทยากรกระบวนธรรมภาคใต้
ประธานรุ่นพระวิทยากรกระบวนธรรม รุ่น 1

................
ร่วมงานและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระมหาราชัญ ธนวํโส
ซึ่งเป็นหนึ่งในพระวิทยากรกระบวนธรรมประจำจังหวัดระนอง ที่ได้มรณภาพ
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 59 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง
.................

ในการนี้ได้รับความเมตตาอย่างที่สุด
โดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ / กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค 10/ ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ประธานสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา พระมหากษัตริย์ / มอบผ้าไตร จำนวน 1 ไตร เพื่อบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้

ประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมวันนี้
เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

Powered by MakeWebEasy.com