ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา นครปฐมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

Last updated: 2016-07-18  | 

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา นครปฐมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

เสียงจากหัวใจ ในความเงียบ

ถึงไม่ได้ยินเสียงพ่อแต่รับรู้ด้วยใจ
ลูกหวังว่าพ่อหลวงคงรู้ว่า ลูกภูมิใจในตัวพ่อ
และนั่นทำให้ลูกภูมิใจในตัวลูก
และร่วมกันทำดีเพื่อถวายในหลวง

ขอขอบคุณภาพสวย ๆ จาก Saritsadee Thaimai และ สถาพร แหวนเงิน

-----------------------------------------------
วันที่ 12 -14 กรกฎาคม 2559
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา นครปฐมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
บรรยายโดยคณะพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม และวิทยากรพิเศษจากวัดมหาธาตุ และ วัดพระศรีอารย์


โดยมีพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เป็นประธานกลุ่ม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อบรม ณ ห้องประชุมวัดเขานกกระจิบ ตำบลน้ําพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Powered by MakeWebEasy.com