กิจกรรมลอกท่อ ของทางคณะสามเณรวัดสระเกศฯ ประจำปี 2559

Last updated: 2016-07-13  | 

กิจกรรมลอกท่อ ของทางคณะสามเณรวัดสระเกศฯ ประจำปี 2559

กิจกรรมลอกท่อ ถือเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ของทางคณะสามเณรวัดสระเกศ ประจำปี 2559

ที่เป็นธรรมเนียมต้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ โดยได้ความร่วมมือจากพระเถรานุเถระ พระพี่เลี้ยง ส่วนงานจากเขตป้อมปราบฯ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ที่อำนวยความสะดวกเรื่องน้ำในการล้างทำความสะอาด

Powered by MakeWebEasy.com