"วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘" องค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ทางสายกลาง โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท

Last updated: 2016-07-13  | 

"วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘" องค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ทางสายกลาง โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท

วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ "วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘" เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ทางสายกลาง โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙


Powered by MakeWebEasy.com