(เดลินิวส์) วัดสระเกศฯหนุนทำสื่อเผยแผ่พุทธโดนใจโจ๋

Last updated: 2016-07-11  | 

(เดลินิวส์) วัดสระเกศฯหนุนทำสื่อเผยแผ่พุทธโดนใจโจ๋

วัดสระเกศฯหนุนทำสื่อเผยแผ่พุทธโดนใจโจ๋


วัดสระเกศฯ ผลิตพระวิทยากรกระบวนธรรมรุ่นที่ 1 หวังสร้างพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาคุณภาพมีทักษะฟัง คิด พูด อ่าน เขียน มีความรู้จิตวิทยา เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขณะที่ "พระพรหมสิทธิ"กรรมการ มส.ฝากความหวังทำหน้าที่เผยแผ่ สืบต่อ ปกป้องพระพุทธศาสนา...

อ่านต่อที่... http://www.dailynews.co.th/education/508245


Powered by MakeWebEasy.com