พิธีมอบโล่และเกียริติบัตร พระวิทยากรกระบวนธรรมต้นแบบ

Last updated: 2016-07-11  | 

พิธีมอบโล่และเกียริติบัตร พระวิทยากรกระบวนธรรมต้นแบบ

พิธีมอบโล่และเกียริติบัตร พระวิทยากรกระบวนธรรมต้นแบบ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตรให้แก่คณะพระวิทยากรกระบวนธรรมต้นแบบ พร้อมให้โอวาท
ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
.........................

โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศาสนา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
…………………
อบรมภาคทฤษฏี ๖-๑๘ มิถุนายน วัดสามพระยา กทม.
อบรมภาคปฎิบัติ ๓-๘ กรกฎาคม ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย
…………………
พิธีปิดโครงการ ฯ มอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร / โล่ห์เกียรติคุณวันที่ ๙ กรกฎาคม ณ วัดสระเกศ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปประธานในพิธีปิดโดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ,ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เจ้าคณะภาค ๑๐,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม

๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife

๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos

๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/
…………………
‪#‎คัมภีร์พระวิทยากร‬ ‪#‎โครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม‬ ‪#‎วัดสามพระยา‬ ‪#‎วัดสระเกศ‬ ‪#‎เพื่อชีวิตดีงาม‬
‪#‎พระวิทยากร‬

Powered by MakeWebEasy.com