พิธีเปิดวัดพุทธสามัคคี (โบ-หัว) เมืองกาโบโรน ประเทศบอตสวานา มีพระเดชพระคุณ พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

Last updated: 2016-07-07  | 

พิธีเปิดวัดพุทธสามัคคี (โบ-หัว) เมืองกาโบโรน ประเทศบอตสวานา มีพระเดชพระคุณ พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พิธีเปิดวัดพุทธสามัคคี (โบ-หัว) เมืองกาโบโรน ประเทศบอตสวานา มีพระเดชพระคุณ พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ฯพณฯ Zheng Zhu Qiang เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศบอตสวานา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะสงฆ์จากประเทศไทย พระสงฆ์จากจีน คณะกรรมการบริหารวัด พุทธศาสนิกชนนานาชาติ จากไทย จีน บอตสวานา ศรีลังกา อินเดีย เวียดนาม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานเมตตามีสาส์นแสดงความยินดีในโอกาสที่ประกอบพิธีเปิดวัดให้พุทธศาสนิกชนนานาชาติได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

และ พระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ เมตตามีสาส์นแสดงความยินดีเช่นกัน และคณะสงฆ์ที่เดินทางจากประเทศไทย อาทิ เช่น พระเดชพระคุณ พระพิพัฒน์ศาสนธำรง เจ้าอาวาสวัดม่วง พระครูสถิตบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดด่าน พระครูสุตวัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม พระครูพิสิษฏ์กิจจาภิรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ประกอบพิธีสวดถอนพัทธสีมา และสวดถอนสมานสังวาสสีมา โดยมี พระเดชพระคุณ พระกิตติโสภณวิเทศ เป็นองค์ประธานประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ทำให้เป็นอุโบสถที่สมบูรณ์หลังแรกประเทศบอตสวานา สามารถใช้ประกอบสังฆกรรมได้อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย


วัดพุทธสามัคคี เมืองกาโบโรน ประเทศบอตสวานา หรือที่ชาวจีนในเมืองกาโบโรน เรียกว่า วัดโบ-หัว เกิดจากขึ้นจากศรัทธาของ มิสเตอร์ และ มิสซิท ลู (Loo) 2สามีภรรยา ที่ประสงค์จะสร้างวัดถวายพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินประเทศบอตสวานา ที่ทั้งสองจากบ้านจากเมืองมาประกอบสัมมาชีพที่นี่จนมีฐานะที่มั่นคง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มสร้างอย่างไรและแบบไหน จึงค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนทแล้วไปพบภาพของวัดพุทธสามัคคี เมืองไคร์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ แล้วเกิดความถูกใจ จึงประสานไปที่วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์ จนได้ข้อมูลว่า พระเดชพระคุณ พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาส พำนักอยุ่ที่วัดนาคปรก ประเทศไทย จึงบินมาพบแล้วแจ้งความประสงค์พร้อมทั้งได้ถวายที่ดินประมาณ ๑๐๐ ไร่ ชานเมืองโกโบโรน เป็นสถานที่สร้างวัด

พร้อมทั้งตั้งเงื่อนไขว่า วัดที่จะสร้างนี้จะต้องเป็นวัดที่มีพุทธเดียว กล่าวคือ จะไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นพุทธมหายาน พุทธเถรวาท หรือพุทธนิกายอื่น และได้ขอให้พระเดชพระคุณ พระกิตติโสภณวิเทศ เป็นประธานสร้างวัด ซึ่งท่านก็รับภาระนั้น

จึงได้เดินทางมาที่ประเทศบอตสวานาและประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารอุโบสถ ในปี ๒๕๕๓ และได้แต่งตั้ง พระครูปลัดมังกร ปญฺญาวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก การก่อสร้างอาคารอุโบสถ และเสนาสนะต่างๆ เช่น กุฎีสงฆ์ ห้องน้ำ ห้องครัว รั้ววัด ได้ดำเนินการมาจนเพียงพอที่จะให้พระสงฆ์อยุ่จำพรรษาได้แล้ว

จึงกำหนดวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันเปิดวัดพุทธสามัคคี (โบ-หัว) เมืองกาโบโรน ประเทศบอตสวานาอย่างเป็นทางการ โดยมีพระสงฆ์นานาชาติอยุ่จำพรรษาแรกจาก๓ชาติ ประกอบด้วย ไทย จีน และเวียดนาม รวม ๕ รูป

ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดนาคปรก

Powered by MakeWebEasy.com