โรงเรียนวัดสระเกศต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการศรีลังกา

Last updated: 2016-07-07  | 

โรงเรียนวัดสระเกศต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการศรีลังกา

โรงเรียนวัดสระเกศต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการศรีลังกา

พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระครูสิริวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู นักเรียน ร่วมกับคุณสถาพร วงศ์กิตติการ ประธานที่ปรึกษาบริษัท เบนซ์ราชครู ผู้จำหน่าย เมอร์ เซเดส-เบนซ์ ของบริษัท จำกัด เมอร์ เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสระเกศ รุ่น ๗๔ ร่วมกันต้อนรับคณะข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการศรีลังกา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดสระเกศ เนื่องด้วยทางมัลติเพิลอินเทลลิเจนซ์อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) ได้รับการประสานงานจากทางธนาคารโลก (World Bank) และจากทางกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนอร์ทเซ็นทรัล ประเทศศรีลังกา ในการจัดการศึกษาดูงานในหัวข้อ "การพัฒนาครูและการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง" โดยมุ่งเน้นการศึกษาดูงานในหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศไทย และการที่โรงเรียนวัดสระเกศมุ่งเน้น พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

Powered by MakeWebEasy.com