ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนพวงคราม นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-4 บรรยายโดยคณะพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

Last updated: 2016-07-05  | 

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนพวงคราม นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-4 บรรยายโดยคณะพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

ความโชคดี ของความเยาว์วัย

เมื่อยังเยาว์วัย เราจะหมั่นเรียนรู้ เพราะตระหนักอยู่ว่าเรายังเข้าใจชีวิต ผู้คน และโลกได้น้อย ซึ่งนั่นคือความโชคดีอันวิเศษอย่างหนึ่ง

ผู้ซึ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เรากลับทำความหมั่นเรียนรู้หายไป และทะนงว่าตนเข้าใจชีวิต ผู้คน และโลกได้มากแล้ว น่าเสียดายที่เขาเหล่านั้นได้ละทิ้งความโชคดีของความเยาว์วัย

----------------------------------
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนพวงคราม นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-4 บรรยายโดยคณะพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม
1) พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่ม
2) พระสมุห์ณภสิช ยสินฺธโร พระวิทยากร
3) พระใบฎีกาธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร พระวิทยากร
4) พระมงคล วชิรปญฺโญ เลขานุการ
โดยมีพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เป็นประธานกลุ่ม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Powered by MakeWebEasy.com