พระราชอุปเสณาภรณ์ แสดงธรรมในวันพระ "วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘"

Last updated: 2016-07-05  | 

พระราชอุปเสณาภรณ์ แสดงธรรมในวันพระ "วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘"

วันจันทร์ที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ "วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘" เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง บุญกุศลที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จ โดย พระราชอุปเสณาภรณ์ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

Powered by MakeWebEasy.com