พระวิทยากรกระบวนธรรม จำนวน 82 รูป เดินทางไปอบรมที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่3-9 กรกฎาคม2559

Last updated: 2016-07-05  | 

พระวิทยากรกระบวนธรรม จำนวน 82 รูป เดินทางไปอบรมที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่3-9 กรกฎาคม2559

พระวิทยากรกระบวนธรรม จำนวน 82 รูป เดินทางไปอบรมที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่3-9 กรกฎาคม2559
…………………
โครงการพระวิยากรกระบวนธรรม อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม

๑) Facebook

https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife

๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos

๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com