ศาสนกิจพระธรรมทูตในต่างประเทศ

Last updated: 2016-07-05  | 

ศาสนกิจพระธรรมทูตในต่างประเทศ

ถึงแแม้วันนี้ฝนจะตกแต่กิจของสงฆ์ก็ไม่บกพร่องจะเป็นเชกเช่นนี้ตลอดไปที่ชาวลีดส์จะได้เห็นพระคุณเจ้าเดินรับบิณบาตทุกเสาร์อาทิตย์ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เป็นกำลังสนับสนุนงานพระศาสนาบำรุงด้วยปัจจัย4ตามอัตภาพอนุโมทนากับเจ้าภาพวันนี้ มีคุณบุณยาพร โภคา คุณแววตา อรทัย คุณยุพิน มิลเนอร์ คุณปิยะรัตน์ ปีแก้ว คุณปภาณิน มะริด และลูกศิษย์ที่ตามบาตวันนี้Mr.Andrew & Mr.Miko ที่ช่วยรับพระไปบิณฑบาต ขออนิสงส์นี้จงมีแด่ทุกท่านและครอบครอบครัวเจริญยิ่งๆขึ้นไป

Powered by MakeWebEasy.com