พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ มอบหมายพระวิจิตรธรรมาภรณ์ ให้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโยมซึ่งทำนาในที่ธรณีสงฆ์ของวัดสระเกศ ในเขตพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

Last updated: 2016-07-04  | 

พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ มอบหมายพระวิจิตรธรรมาภรณ์ ให้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโยมซึ่งทำนาในที่ธรณีสงฆ์ของวัดสระเกศ ในเขตพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร มอบหมายพระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโยมซึ่งทำนาในที่ธรณีสงฆ์ของวัดสระเกศ ในเขตพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ที่ธรณีสงฆ์ของวัดสระเกศแปลงนี้ เจ้าของได้ถวาย แด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) เพื่อเป็นสมบัติของพระศาสนา

Powered by MakeWebEasy.com