พระพรหมสิทธิ กรรมการมส.เป็นประธานเปิดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ องค์กรพระธรรมทูตไทย ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ณ วัดสันติวงศาราม เมืองเบอร์มิ่งแฮม สหราชอาณาจักร

Last updated: 2016-07-04  | 

พระพรหมสิทธิ กรรมการมส.เป็นประธานเปิดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ องค์กรพระธรรมทูตไทย ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ณ วัดสันติวงศาราม เมืองเบอร์มิ่งแฮม สหราชอาณาจักร

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิห่ร ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานเปิดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ องค์กรพระธรรมทูตไทย ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ณ วัดสันติวงศาราม เมืองเบอร์มิ่งแฮม สหราชอาณาจักร

พระพรหมสิทธิให้โอวาทเปิดประชุม ความตอนหนึ่งว่า " พระพุทธศาสนาจะเจริญก้าวหน้าหรือเสื่อมลงอย่างไรนั้น อยู่ในมือของเรา อย่าปล่อยให้พระพุทธศาสนาเสื่อมในยุคของพวกเรา เป็นความดีงามร่วมกันของพระธรรมทูต ที่ได้ทุ่มเททำงานด้วยความเสียสละ การที่พระพุทธศาสนามาถึงที่นี่ได้ ถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ บูรพาจารย์ของเราท่านทำได้ไว้ ท่านริเริ่มและดำเนินการมา จนวันนี้มีวัดในสหราชอาณาจักรถึง 17 วัดแล้ว และยังมีวัดของพระฝรั่งอีกหลายวัด และท่านก็ได้รับการยกย่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นถึงพระราชาคณะ ถือว่าการทำงานของพระธรรมทูตมีก้าวหน้ามาก ถ้าคิดก็ใช้เวลาร่วม 40 ปี แต่อย่างไร ก็ให้พวกเรามองกลับไปบ้านเราด้วย ว่า บ้านเราจะถูกเผาหรือเปล่า กลับไปบ้านอาจจะถูกเผา เราอาจจะไม่มีบ้านแล้วก็ได้ ดังนั้นจึงของให้พระธรรมทูตหันกลับไปมองกันหน่อย จะช่วยเหลือกันอย่างไร ที่จะทำให้พระศาสนายังมีความมั่นคงอยู่ได้ เพราะพระสงฆ์ในเมืองไทยของเราถูกหมิ่นมากมายเหลือเกิน เราก็จะต้องสร้างสื่อที่ดีของศาสนาออกไป"

Powered by MakeWebEasy.com