"กว่าจะเป็นโครงการพระนักเขียน 4 ภาค"

Last updated: 2016-07-04  | 

"กว่าจะเป็นโครงการพระนักเขียน 4 ภาค"

"กว่าจะเป็นโครงการพระนักเขียน 4 ภาค"
โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
...
"ถ้าเป็นฆราวาสจะเขียนเรื่องความรัก เรื่องครอบครัว การทำงานได้ดี แต่ถ้าเรื่องธรรมะ ไม่มีใครเขียนได้ดีกว่าพระเราแน่นอน พวกท่านน่าจะสร้างนักเขียนที่เป็นพระกันบ้าง" เจ้าคุณพระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) บอกกับพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งตอนนั้นมีพระในกลุ่มที่ผลิตผลงานหนังสือออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ "ชุติปัญโญ" , "กิตติเมธี" , "ธรรมรตา"
...
จากวิสัยทัศน์ของเจ้าคุณอาจารย์เป็นที่มาของโครงการพระนักเขียนรุ่นแรก "พุทธชยันตี เขียนความดีสู่สังคม" และรุ่น 2 ในปี พ.ศ.2555 ก่อนจะมีการไปอบรมการเขียนในโครงการพระธรรมทูตเชิงลึก ที่ประเทศอินเดีย
...
ในปี พ.ศ.2559 นี้จึงเป็นการสานต่อโครงการพระนักเขียนโดยได้จัดขึ้นทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างผลงานทางพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com