โครงการพระนักเขียน‬ ภาคใต้ รุ่นที่1/2559 โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

Last updated: 2016-07-04  | 

โครงการพระนักเขียน‬ ภาคใต้ รุ่นที่1/2559 โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

1 กรกฎาคม 2559
...
ช่วงเช้า
พระมหาวีระพันธ์ ชุติปญฺโญ เจ้าของนามปากกา "ชุติปัญโญ" ได้เสนอแนะการเขียนและให้กำลังใจ
1. เขียนแบบขั้นบันได เขียนไปทีละขั้น และเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. การอ่านหนังสือแต่ละเล่มต้องสรุปได้ และเขียนออกมา
3. ต้องระมัดระวัง อย่าถือว่าตนเองฉลาดแล้ว ต้องค้นคว้าและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
4. สร้างพื้นที่นักเขียน เพราะพระนักเทศน์ นักบรรยายมีเยอะแล้ว แต่พระนักเขียนยังมีน้อย
...
พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี เจ้าของนามปากกา "กิตติเมธี" เสนอแนะและให้กำลังใจ
1. หัดเป็นนักบันทึก บันทึกความคิด, บันทึกคำสอน, บันทึกชีวิต, บันทึกหนังสือและรายละเอียดที่อ่าน
2. อย่าหยุดแก้ไข อย่าหยุดพัฒนา นักเขียนจริงต้องไม่ทิ้งปากกา
3. ต้องมีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่และหนักแน่น เพื่อให้คนรุ่นหลังเดินตามได้อย่างมั่นใจ
...
พระปลัดสุรศักดิ์ ญาณมุนี
พระวิทยากรผู้ผ่านโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม รุ่นที่ 1 และประธานรุ่น ให้กำลังใจและเสนอแนะว่า
1. เราจะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามากกว่างานของเรา
2. พระพุทธศาสนาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมีนักเผยแผ่ ทั้งนักพูดและนักเขียน
3. เราจะร่วมกัน ช่วยกัน รวมกัน เพื่องานพระพุทธศาสนา เพราะตอนนี้เรามีสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์ภาคใต้ ที่ จ. นครศรีธรรมราช โดยท่าน
พระครูชลธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดศิลาชลเขตได้เสียสละสร้างและมอบให้พระวิทยากรได้ใช้
...
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป เจ้าของนามปากกา "ธรรมรตา" ได้กล่าวถึงโครงการพระนักเขียนว่า
1. เมื่อโครงการปิดแล้ว แต่เรายังต้องเดินหน้าต่อ
2. เราไม่ได้ทำงานเพื่อใคร แต่ทำงานให้พระพุทธเจ้า
...
เสร็จแล้ว พระครูชลธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดศิลาชลเขต เจ้าคณะอำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช มอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดว่า "พระมีมาก ฆราวาวก็มากในเมืองไทยนี้ แต่กลับจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ไม่ได้ เราในฐานะพระสงฆ์ต้องแบกรับภาระนี้"

...
‪#‎โครงการพระนักเขียน‬ ภาคใต้ รุ่นที่1/2559 โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

Powered by MakeWebEasy.com