โครงการธรรมะOD สามัคคีOK วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Last updated: 2016-06-29  | 

โครงการธรรมะOD สามัคคีOK วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ความรับผิดชอบ

หากจะมีอะไรที่สามารถบ่งบอกความเป็นผู้ใหญ่ของเรา
นั่นคือความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบทำให้เรารักษาทุกอย่างไว้ได้
หากปราศจากความรับผิดชอบแล้วไซร้ เราจักไม่เหลืออะไรเลย

-----------------------------------------------
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559
โครงการธรรมะOD สามัคคีOK วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี บรรยายโดยพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่ม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อบรม ณ ห้องประชุมชุมศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Powered by MakeWebEasy.com