ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บรรยายโดยพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บรรยายโดยพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

ความสูญเสีย เมื่อพ่ายแพ้

"หากเราพ่ายแพ้ผู้อื่น เราจะสูญเสียแค่บางอย่าง
แต่ถ้าเราพ่ายแพ้ตนเอง เราจะสูญเสียทุกอย่าง" - พระมหาวิเชษฐ์ สุวฑฺฒโน (เชษฐ์ ศิษย์วัดดง)

-----------------------------------------------
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บรรยายโดยพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม โดยมีพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เป็นประธานกลุ่ม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อบรม ณ หอประชุม 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com