วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗" เวลา ๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกศฯ องค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง คุณธรรมของท่านผู้เป็นตัสสะบุรุษ โดย พระปัญญาวชิราภรณ์

Last updated: 2016-06-28  | 

วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗" เวลา ๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกศฯ องค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง คุณธรรมของท่านผู้เป็นตัสสะบุรุษ โดย พระปัญญาวชิราภรณ์

วันวันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ "วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗" เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง คุณธรรมของท่านผู้เป็นตัสสะบุรุษ โดย พระปัญญาวชิราภรณ์ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

Powered by MakeWebEasy.com