พระวิทยากรถวายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กิจวัตรของสงฆ์ รวมทั้งการนุ่งห่มจีวร พระบวชใหม่ “โครงการสันติธรรม รุ่นที่ ๕”

Last updated: 2016-06-28  | 

พระวิทยากรถวายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กิจวัตรของสงฆ์ รวมทั้งการนุ่งห่มจีวร พระบวชใหม่ “โครงการสันติธรรม รุ่นที่ ๕”

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

พระครูสิริวิหาการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระวิทยากรถวายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กิจวัตรของสงฆ์ รวมทั้งการนุ่งห่มจีวร การอธิฐานบริขาร
เพื่อให้ภิกษุผู้บวชใหม่ได้ดำรงอยู่ในสมณเพศ อย่างเรียบร้อยและงดงาม
ณ ศาลาสุวรรณบรรพต (ศาลาหลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พระบวชใหม่ “โครงการสันติธรรม รุ่นที่ ๕”
(พนักงาน บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัทในเครือ)

Powered by MakeWebEasy.com