พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม พิธีเปิดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร จำนวน ๕๘๐ รูป

Last updated: 2016-06-28  | 

พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ)  กรรมการมหาเถรสมาคม พิธีเปิดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร จำนวน ๕๘๐ รูป

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พิธีเปิดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร จำนวน ๕๘๐ รูป
........................
พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ)
กรรมการมหาเถรสมาคม,ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ,เจ้าคณะภาค ๑๐,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
เป็นประธานพิธีเปิดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ในเขตปกครองภาค ๑๐
………………..
เราทั้งหลายเป็นพระสังฆาธิการ จะต้องทำความรู้สึกว่า เราจะช่วยเหลืออะไร พระพุทธศาสนาได้บ้าง
ต่อแต่นี้ไป จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ ต้องเป็นที่พึ่งให้พุทธศาสนิกชนได้
โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยน เพื่อให้อยู่กับยุคสมัยได้
โอวาท พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ)
กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค ๑๐,
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
………………..
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖
ในเขตปกครองภาค ๑๐ ประกอบด้วย ๖ จังหวัดคือ
๑. จังหวัดอุบลราธานี จำนวน ๑๘๕๐ รูป
๒. จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๗๔๑ รูป
๓. จังหวัดนครพนม จำนวน ๗๔๓ รูป
๔. จังหวัดยโสธร จำนวน ๕๘๐ รูป
๕. จังหวัด มุกดาหาร จำนวน ๔๒๔ รูป
๖. จังหวัด อำนาจเจริญ จำนวน ๓๗๑ รูป
ณ ห้องประชุมศูนย์กลางคณะสงฆ์ภาค ๑๐ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

Powered by MakeWebEasy.com