พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมการดำเนินงานหน่อยเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดอุบลฯ ประจำปี ๒๕๕๙

พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมการดำเนินงานหน่อยเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดอุบลฯ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ)
กรรมการมหาเถรสมาคม,ประธานสำนักงานกำกับดูและพระธรรมทูตไปต่างประเทศ,เจ้าคณะภาค ๑๐,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
……………………….
เป็นประธานพิธีเปิดประชุมการดำเนินงานหน่อยเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ดำเนินงานโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ณ บ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Powered by MakeWebEasy.com