ภาพมุมสูงศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

Last updated: 2016-06-27  | 

ภาพมุมสูงศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพมุมสูงศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ อุบลราชธานี

วันที่ ๒๑-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานในการประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐

ณ ศูนย์นย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ บ้านสร้างมิ่ง อำเภอม่วงสามสิบ

Powered by MakeWebEasy.com