พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๑๐ ปฏิบัติศาสนกิจเยี่ยมให้กำลังใจศิษยานุศิษย์คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน

Last updated: 2016-06-27  | 

พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๑๐ ปฏิบัติศาสนกิจเยี่ยมให้กำลังใจศิษยานุศิษย์คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน

พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๑๐ ปฏิบัติศาสนกิจเยี่ยมให้กำลังใจศิษยานุศิษย์คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน ในการนี้ ท่านสุภาภรณ์ จิตรักษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 5 , ท่านอนิรุต สิงหสิริ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 5, น้อมถวายการต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค ๕ จังหวัดอุบลราชธานี

ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจมาเป็นประธานเปิดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม

Powered by MakeWebEasy.com