พระวิทยากร 86 รูป อบรมโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม

Last updated: 2016-06-27  | 

พระวิทยากร 86 รูป อบรมโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม

พระวิทยากร 86 รูป อบรมโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม ของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเป็นพระวิทยากรรุ่นใหม่ ถ่ายทอดหลักธรรมที่ถูกต้อง และทำหน้าที่ "สื่บต่ออายุพระพุทธศาสนา"

Powered by MakeWebEasy.com