พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ อบรมนักเรียนโรงเรียนสีกัน

Last updated: 2016-06-27  | 

พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ อบรมนักเรียนโรงเรียนสีกัน

อตฺตนา โจทยตฺตานํ.
จงเตือนตนด้วยตนเอง.
ขุ. ธ. ๒๕/๖๖.
...........................
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
...........................
พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับนิมนต์จาก ‪#‎นายปัญญา‬ สุขะวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ให้มาเป็นพระวิทยากรอบรมค่ายพุทธธรรม
...........................
ซึ่งเป็นวันนี้เป็นระดับชั้น ม.๒
ขออนุโมทนากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้

Powered by MakeWebEasy.com