ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ศีล โดย พระราชธีรคุณ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ )

Last updated: 2016-06-27  | 

ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ศีล โดย พระราชธีรคุณ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ )

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ "วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗" เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ศีล โดย พระราชธีรคุณ เนื่องในวันธรรมะสวนะ ( วันพระ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

Powered by MakeWebEasy.com