ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรม ณ.. วัดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Last updated: 2016-06-27  | 

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรม ณ.. วัดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
รูปแบบการ บรรยาย ของคณะพระวิทยากร
พระอาจารย์ธนเดช ธมมปญโญ ประธานกลุ่ม ได้ให้แนวคิด และแนวทางการบรรยาย...ว่า

-การเล่าเรื่องเป็นหัวใจสำคัญ..พระวิทยากรควรมีพลังในการเล่าเรื่อง

-ให้เหตุผลแก่ผู้ฟัง ว่าทำไมเขาถึงควรใส่ใจ ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างอะไรบางอย่าง ในสมองของผู้ฟัง

-ความคิดเป็นสิ่งซับซ้อน คุณต้องตัดเนื้อหาลง เพื่อมุ่งความสนใจ ไปที่ความคิดหนึ่งเดียว

ธรรมะก็เช่นกัน...บรรยายให้นักเรียนสัมผัสได้.....

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559
ร.ร ทุ่งแฝกพิทยาคาร/
ร.ร วังหว้าราษฎร์สามัคคี/
ร.ร ทุ่งคลีโคกช้างวิทยาคม
รวมกัน 3 ร.ร/
ครูชาย 7 ครูหญิง 15
นักเรียนชาย 94 นักเรียนหญิง 97
รวม /213 คน

จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคณะพระวิทยากรจาก
กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ
วัดสระเกศฯ

...อบรม ณ.. วัดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Powered by MakeWebEasy.com