งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.5 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

Last updated: 2016-06-27  | 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.5 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.5 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
.....................
อบรมโดย พระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสะเกศ ราชวรมหาวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com