พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธาราม เมืองเฮลซิงค์กิ ประเทศฟินแลนด์

Last updated: 2016-06-27  | 

พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม  ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธาราม เมืองเฮลซิงค์กิ ประเทศฟินแลนด์

๑๖ มิ.ย. ๕๙ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธาราม เมืองเฮลซิงค์กิ ประเทศฟินแลนด์ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระธรรมทูต ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ในโครงการบรรพชาสามเณรนานาชาติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ครองสิริราชย์สมบัติครบ ๗๐ ปี
ในกาลนี้มีสามเณรจากนานาชาติ มีไทย เวียดนาม เขมร ฟินแลนด์ เป็นอาทิ เข้าร่วมโครงการ ๒๗ รูป มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่น

Powered by MakeWebEasy.com