โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ อบรมโดยพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เป็นประธานกลุ่ม

Last updated: 2016-06-27  | 

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ อบรมโดยพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เป็นประธานกลุ่ม

การให้จากใจสาธารณสุข
"เราไม่สามารถหยิบยื่นเงินแม้บาทเดียวแก่ใคร ๆ หากเราไม่ได้มีเงินเลย ความสุขก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มมีความสุขก่อน สุขจากใจที่ดำเนินไปด้วยปัญญา หาใช่อารมณ์ ตามแบบแห่งองค์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่นนี้เราจะสามารถหยิบยื่นสุขให้แก่คนทั่วไป สมดั่งที่ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณสุข" - พระครูสิริวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
-----------------------------------------------
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ อบรมโดยพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เป็นประธานกลุ่ม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อบรม ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com