กิจกรรม หลักการเขียนบทความธรรมะ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป รองประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

กิจกรรม หลักการเขียนบทความธรรมะ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป รองประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

กิจกรรม หลักการเขียนบทความธรรมะ
ดำเนินกิจกรรมโดย
…………………
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
รองประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ
…………………
การเขียนช่วยเป็นพยานยืนยันว่า หากไม่มีการเขียนหรือจารึกข้อมูลต่างๆไว้แล้ว คนแต่ละยุคสมัยก็จะไม่มีประวัติศาสตร์
ไว้ให้ศึกษา
ความสำคัญของการเขียนจึงมิใช่แค่เป็นการถ่ายทอดความคิดของคนที่เขียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำให้เราได้มองเห้นวิถีชีวิตของ
สรรพส่ิง ที่เป็นตัวชี้บ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและผ่านมาพร้อมกับคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เพราะอาศัยความรู้เป็นตัวแปรในการ
ให้เหตุและผลของสิ่งที่กำลังจะดำเนินไป
“การเขียน” จึงเป็นเสมือนการสร้างชีวิต ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างประวัติศาสตร์ของสรรพสิ่งเรื่อยมาอย่างไม่รู้จบ
…………………
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศานา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม

๑) Facebook

https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife

๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos

๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com