กิจกรรม หลักการเขียนบทความธรรมะ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป รองประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

Last updated: 2016-06-27  | 

กิจกรรม หลักการเขียนบทความธรรมะ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป รองประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

กิจกรรม หลักการเขียนบทความธรรมะ
ดำเนินกิจกรรมโดย
…………………
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
รองประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ
…………………
การเขียนช่วยเป็นพยานยืนยันว่า หากไม่มีการเขียนหรือจารึกข้อมูลต่างๆไว้แล้ว คนแต่ละยุคสมัยก็จะไม่มีประวัติศาสตร์
ไว้ให้ศึกษา
ความสำคัญของการเขียนจึงมิใช่แค่เป็นการถ่ายทอดความคิดของคนที่เขียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำให้เราได้มองเห้นวิถีชีวิตของ
สรรพส่ิง ที่เป็นตัวชี้บ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและผ่านมาพร้อมกับคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เพราะอาศัยความรู้เป็นตัวแปรในการ
ให้เหตุและผลของสิ่งที่กำลังจะดำเนินไป
“การเขียน” จึงเป็นเสมือนการสร้างชีวิต ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างประวัติศาสตร์ของสรรพสิ่งเรื่อยมาอย่างไม่รู้จบ
…………………
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศานา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม

๑) Facebook

https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife

๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos

๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com