โรงเรียนสุวรรณาราม บางกอกน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ประมาณ 300 คน

Last updated: 2016-06-27  | 

โรงเรียนสุวรรณาราม บางกอกน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ประมาณ 300 คน

วันนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.30 น. โรงเรียนสุวรรณาราม บางกอกน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ประมาณ 300 คน
โดยวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

ภาคเช้า หัวเรื่อง มารยาทคนดี
ภาคบ่าย เรื่องอ้อมกอดที่ควรตอบแทน

Powered by MakeWebEasy.com