พระวิทยากรกระบวนธรรม จากทั่วประเทศ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล

Last updated: 2016-06-27  | 

พระวิทยากรกระบวนธรรม จากทั่วประเทศ  ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล

พระวิทยากรกระบวนธรรม จากทั่วประเทศ
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
........................
ณ บรมบรรพต ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
........................
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศานา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม
๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife
๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com