พระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๖ รูป จากทั่วประเทศ ร่วมพิธีเวียนเทียนขึ้นบนพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ถวายเป็นพุทธบูชา

พระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๖ รูป จากทั่วประเทศ  ร่วมพิธีเวียนเทียนขึ้นบนพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)  ถวายเป็นพุทธบูชา

พระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๖ รูป จากทั่วประเทศ
ร่วมพิธีเวียนเทียนขึ้นบนพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)
ถวายเป็นพุทธบูชา
..........................
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศานา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม
๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife
๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com