บรรยาย “การสื่อสารธรรมะสู่สังคม” บรรยายโดย ดร. เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล

บรรยาย “การสื่อสารธรรมะสู่สังคม” บรรยายโดย ดร. เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
…………………….
บรรยาย “การสื่อสารธรรมะสู่สังคม”
บรรยายโดย ดร. เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล
ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
…………………….
เนื้อหาที่บรรยายวันนี้ เกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะ ผ่านสื่อโซเชียล
…………………….
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศานา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

Powered by MakeWebEasy.com