พิธีลาสิกขาพระโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี

Last updated: 2016-06-26  | 

พิธีลาสิกขาพระโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ วัดสระเกศจัดพิธีลาสิกขาพระโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๘๔ พรรษา
โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค ๑๐,ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธาน
จำนวน ๑๐๓ รูป จัดโดยวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ณ ลานโพธิ์ลังกา วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com