วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Last updated: 2016-06-25  | 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
โดย มีพระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เลขานุการเจ้าคณะภาค10 เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญตักบาตร และท่านยังเมตตาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนให้มี โครงการเสริมสร้างคุณธรรจริยธรรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงยุติธรรม อย่างต่อเนื่อง....
พิธีการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
อนุโมทนาบุญกับหน่วยงานข้าราชการทุกฝ่าย..ที่ได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน...ปิติสุขกันทุกท่านทุกคน

Powered by MakeWebEasy.com